top of page
Search
  • Writer's pictureD3

Pozvanie na Letný pobyt 2023

Milé priateľky, milí priatelia,


aj tento rok by sme vás radi pozvali na náš každoročný Letný pobyt D3. Pobyt sa bude konať od stredy 13. júla do nedele 16. júla 2023 v hoteli Remata (https://www.hotel-remata.sk).

Okrem ranného programu budú súčasťou pobytu aj moderované diskusie a Open Space na témy, ktoré navrhnete. Samozrejme pobyt ponúka aj príležitosť len tak podebatovať so starými i novými priateľmi v príjemnom prostredí na terasách a v okolitej prírode. V čase popoludňajších a večerných stretnutí pre dospelých budú mať svoj program aj deti.


V priebehu nasledujúcich týždňov Vás budeme kontaktovať s podrobnejšími informáciami a žiadosťou o vyplnenie záväznej prihlášky.


Veronika Michalová

Michal Laco

zdruzenied3@gmail.com

182 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page