top of page

Prečo názov D3?

Názov D3 vyjadruje víziu harmonického rozvoja človeka, jeho duchovnej, duševnej a fyzickej dimenzie. Ako to vyjadril jeden zo zakladateľov Milan Číčel: „Keď prechádzame mestom, architektúra nám naznačuje, kto je človek. Polia, továrne a reštaurácie naznačujú, že človek má fyzické potreby. Školy, divadlá a múzeá svedčia, že človek má mentálne potreby. A kostoly, že má aj duchovne potreby. Hlad po telesných, mentálnych a duchovné potrebách

trvá celý ľudský život.“

História D3

Občianske združenie D3 bolo zaregistrované v júli 1990. Okruh priateľov a podporovateľov D3 vtedy tvorilo asi 80 ľudí, ktorí sa ešte pred revolúciou zúčastňovali programov osobného rozvoja založených na kresťanských biblických princípoch. Zakladajúcimi členmi sa stali Milan Číčel (predseda združenia), Daniel Raus a František Ciesar. Ešte predtým (od roku 1975) spolupracovali ľudia z prostredia D3 s medzinárodnou ekumenickou organizáciou Navigátori. Jeden z jej prvých vedúcich, ktorý cestoval do Československa, Paul Stanley, zhrnul prístup Navigátorov v čase, keď sa vo svete len začali rozvíjať metodiky mentoringu a koučingu, v knihe Connecting: The Mentoring Relationships You Need to Succeed in Life (Spiritual Formation Study Guides).

D3 stálo pri zrode viacerých organizácií. Príkladom je Nadácia Integra, ktorú v roku 1992 založili členovia D3 tímu Milan Číčel a Allan Bussard ešte v predchádzajúcom sídle D3 na Palisádach 11 v Bratislave. Zamerali ju na podporu malého podnikania, ktoré by vyjadrovalo D3 hodnoty. V čase, keď slovo podnikateľ bolo vnímané skôr negatívne, bolo cieľom pomôcť rozbehnúť “ostrovy integrity” cez vzdelávanie, program mikro-pôžičiek začínajúcim podnikateľom, koučing a mentoring. Neskôr sa program venoval ohrozeným skupinám ľudí a nakoniec sa Nadácia Integra pod vedením Allana Bussarda zamerala na rozvojovú a humanitárnu pomoc. Program v Afrike - “business solutions for poverty” umožňuje ľuďom dostať sa von z chudoby cez vzdelanie a zamestnanie. 

d3 ilustracna fotka 2.jpeg

Čo dnes robí D3?

Na podporu rodín a jednotlivcov organizuje D3 každoročne letný pobyt, kde je popri komunitnej dovolenke v prírode príležitosť stretnúť inšpiratívnych ľudí a venovať sa zaujímavým a aktuálnym témam. Na podporu rozvoja osôb D3 organizuje viackrát do roka

jednodňové vzdelávacie semináre k základným otázkam života v práci, rodine a spoločnosti. Počas roka podporujú mentori D3 jednotlivcov a tímy z rôznych väčšinou neziskových organizácií, ktoré sa usilujú o pozitívne zmeny v prostrediach, kde pôsobia. Príkladom je mentoringový program občianskeho združenia Návratu, podporujúceho náhradné rodiny a rodiny v ohrození. Príkladom partnerstva v oblasti vzdelávania je vydavateľstvo Porta Libri.

bilgym.jpg

Príklad dlhodobej spolupráce

V D3 sa snažíme a dlhodobú podporu jednotlivcov a organizácií. Sme radi, že už vyše 20 rokov spolupracujeme so Združením škôl C.S.Lewisa, ktoré zahŕňa základné školy Narnia v Bratislave, Pezinku, Trnave a Leviciach a Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa. Okrem systému mentoringu pre vedúcich pracovníkov a učiteľov pomohlo D3 vytvoriť a zlepšovať systém individuálneho a skupinového programu osobného rozvoja študentov a členov komunity Baraka.  

Stones.jpg

Základné piliere D3

Text

Biblický príbeh, ktorého súčasťou sú naše osobné príbehy

Kontext

Autentický život viery sa v celospoločenskom kontexte premieta do osobného poslania

Generácie

Veríme, že zmena systému sa môže udiať cez duchovnu zmenu jednotlivca.

bottom of page