top of page

Biblia - Knižnica

V poslednom čase čelíme mnohým otázkam, ktoré sú predmetom vášnivého a často aj kontraverzného diskurzu ako v cirkvi, tak aj v širšej spoločnosti. Príkladov je veľa: postavenie žien v spoločnosti, ochrana života, homosexualita, či súčasne aktuálna utečenecká kríza. Zástancovia úplne opačných názorov často obhajujú svoje postoje v mene tých pravých kresťanských hodnôt, nechýba citovanie Biblie. Ako hľadať biblické odpovede na ťažké otázky? Seminár Pavla Hošeka nedáva odpovede na konkrétne príklady aktuálnych tém. S Pavlom si kladieme skôr otázky hlbšej metodológie: Ako má dnes čítať Bibliu človek, ktorý nerezignoval na vieru, že Biblia môže ponúknuť odpovede aj na komplikované výzvy dneška?

bottom of page