top of page
Search
  • Writer's pictureD3

Umenie kontextualizace - Letný pobyt D3 2018

Na letnom pobyte D3 v Šachtičkách v júli 2018 sme si odskúšali „umění kontextualizace dávných textů do současných kulis”. Program viedol Saša Flek z Prahy.

Saša Flek prijal poslanie viesť projekt „bible21“ – kontextualizovaný preklad biblie do súčasného českého jazyka. Projekt priblížil bibliu aj čitateľom, ktorí jej dovtedy nerozumeli a vyvolal na dlhšie obdobie pozitívny ohlas väčšiny českých médií. Okrem iného organizuje s priateľmi festival www.meziprostor.cz a zaoberá sa otázkami komunikácie obsahu biblie do súčasného kontextu (hovorí, že nielen „pře-kládat“, ale aj „před-kládat“) ľuďom bez ohľadu na ich náboženské pozadie (bible je čtivá kniha).


Videá z programu so Sašom Flekom
4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page