top of page
Search
  • Writer's pictureD3

Komunita - Letný pobyt 2020

Updated: May 16, 2021

Hlavná téma pobytu v lete 2020 bola „KOMUNITA“. Zvolili sme ju aj na základe vašich podnetov z minulého roka. Tematickými vstupmi do nej prispeli viacerí, ktorí sa téme komunity v užšom aj širšom slova zmysle venujú na rôznych rovinách. Súčasťou pobytu boli aj moderované diskusie, workshopy a Open Space.V čase dopoludňajších stretnutí pre dospelých mali svoj program aj deti, ktoré sa na tému komunity pozreli zo svojho „uhla pohľadu“.

V čase dopoludňajších aj večerných stretnutí pre dospelých mali svoj program deti. Pobyt pre deti a mládež podporil Magistrát hlavného mesta Bratislava prostrednictvom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybovych aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.


Na úvod k téme Komunita

(Veronika Michalová, prípravný tím D3)


Minulý rok sme sa rozprávali o téme budúcnosti. Viacerí z nás ako odpoveď na nejasnosť budúcnosti skloňovali slovo komunita. Na jar sa nám nejasnosť budúcnosti manifestovala až celosvetovo- odrazu sme sa ocitli uprostred pandémie, o ktorej bolo viac neznámeho než známeho a vo vzduchu sa vznášali otázniky, obavy a neviditeľné čiastočky vírusov. Chvíľu to vyzeralo, že svet zastal a všetky plány na jar a na leto padli do čiernej diery slovíčka neviem. Často mi vtedy hrala v hlave pieseň z Taizé: Tmou kráčame, tmou a nocou, prameň živej vody hľadáme. Len náš smäd nám svetlo dáva.

No potom prišlo leto a ukázalo sa, že sme sa v tej neistote naučili žiť a dokonca aj plánovať. Opatrenia proti šíreniu vírusu sa pomaly uvoľňovali, začali sme sa postupne vracať do života. A ukázalo sa, že D3 pobyt sa bude môcť uskutočniť a dokonca je oň aj nebývalý záujem. Mirka s Mirkou sa vypäli k výkonu a sme tu. Musíme síce dodržiavať nadštandardné opatrenia a stále kdesi v nás je aj ten strach aj tá neistota, no sme tu.

Sme tu aby sme sa spoločne, poznačení skúsenosťou koronovej jari ale aj nesúci naše jednotlivé príbehy spoločne zastavili a zamysleli sa nad témou komunity, respektíve komunít, ktoré žijeme a tvoríme. Tento rok je program možno menej dokonale pripravený - pre krátkosť času - nemáme žiadneho hviezdneho hosťa, ktorý by naštartoval naše premýšľanie hviezdnou rýchlosťou. Zároveň je však téma tak veľmi široká a tak veľmi “naša”, že to je možno aj dobre. Dúfame, že prinesieme naše myšlienky a otázky a budeme mať spoločne inšpiratívny čas - že sa budeme mať možnosť inšpirovať dostatočne hviezdne navzájom.

Prvé a druhé doobedie nám úvod zabezpečia priatelia z našej D3 komunity - Števo Machajdík a Jano Bán. Budú sa snažiť vymedziť ihrisko, na ktorom budeme potom ďalej hrať náš myšlienkový futbal, či iný šport na tému komunity.

Tretie doobedie bude trochu netradičné: chceli by sme dať viac priestoru našim otázkam a témam, ktoré nosíme a ktoré sa nám spájajú s témou pobytu. Preto bude úvod len organizačný a skupiny budú iné - tematické. Najviac sa to bude podobať formátu, ktorý poznáme pod názvom open-space z predošlých rokov. Už teraz sa tešíme na prezentáciu toho, k čomu spoločne v skupinách dôjdeme.


Večerné programy budú opäť realizované formou rozhovorov. Prvý večer by sme chceli venovať téme, ktorá nám vyskakovala pri príprave pobytu ako veľmi aktuálna pre mnohých z nás: téma práce a komunity. V panelovej diskusii nám viacerí z nás skúsia odkryť príbeh svojej práce a komunity, ktorá sa okolo nej tvorí. V piatok večer privítame vzácnych hostí, manželov Lýdiu a Vlada Šuchovcov, ktorí nám porozprávajú aj o svojej práci s Rómami a o prepájaní rôznych komunít cez kultúru a vzdelávanie. Posledný večer bude venovaný 30temu výročiu D3 a zároveň priestorom pre vás opýtať sa všetky otázky, ktoré ste sa kedy chceli spýtať, ale nebol na ne priestor- odpovedia vám na ne predstavitelia troch generácií pôsobiacim v D3 počas tých 30tcih rokov existencie tejto organizácie.


Celý program ukončíme spoločnou bohoslužbou v nedeľu ráno. Pretože, opäť budem citovať pieseň: kde je dobrota a láska, tam prebýva Boh.

Milan Číčel ešte na úplný úvod minuloročného pobytu povedal: “Sme tu preto, lebo je veľmi dôležité byť súčasťou komunity. Pokladáme to dokonca za riešenie problému budúcnosti - budovať komunity, ktoré sú pozitívnou deviáciou.” Veríme, že komunita, ktorú spoločne na pobytoch tvoríme je takýmto miestom. Prajeme si teda spoločný čas plný zamyslení a inšpirácie, rozhovorov, na ktoré možno inde nie je čas a stretnutí vzájomných, samých so sebou a s Bohom.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page