top of page
68266438_10157464064169549_2203423024344

D3

D3 je komunita ľudí, ktorí pomáhajú študentom, rodinám a profesionálom objavovať osobnú identitu a napĺňať ich poslanie. Robíme to cez vzdelávanie, organizovanie konferencií, seminárov a pobytov, poradenstvo a mentoring.

Čomu sa venujeme?

mentring.jpg
  • Osobné sprevádzanie/podpora (supervízia, koučing, mentoring)

  • Skupinové sedenia (semináre, workshopy, teambuildingy, Bálintovské skupiny)

  • Podpora manažérov, pracovných tímov a jednotlivcov

68266438_10157464064169549_2203423024344

Budovanie komunít

  • Každoročný medzigeneračný letný pobyt

  • Skupiny pre stredoškolákov zamerané na sebaspoznávanie a osobný rast (neformálne vzdelávanie)

  • N+1 domáce skupiny pre študentov a mladých profesionálov

Baraka.jpg

Podpora organizácií

  • Podpora ľudí, ktorí chcú začať nové verejnoprospešné projekty a organizácie

vzdelavanie.jpg

Vzdelávanie

  • Tematické semináre a konferencie

Vybrané projekty

mentoring.jpg

Mentoringový program pre organizácie a jednotlivcov

Vnímame, že mentoring je dôležitý pre rast človeka a cestu zrelosti. O to viac veríme, že mentoring je podstatný práve pre dospievajúcich, ktorí sa prvýkrát stretávajú s vlastnými rozhodnutiami a existenciálnymi otázkami. Uvedomili sme si, že mentoring môže dobre dopĺňať klasickú formu edukácie a tak sme pomáhali o zavedenie a podporu mentoringového programu na Bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa. Vďaka mentoringu je možné, aby každý študent na škole mal aspoň jedného človeka, ktorý ho pozná a chce s ním riešiť jeho život. Tento nástroj tiež mení pohľad učiteľov na študentov – pomáha im ich vnímať viac na pozadí ich príbehu.

Letný pobyt D3

Už viac ako 30 rokov organizujeme každoročný letný pobyt pre rôznorodú skupinu 100-150 ľudí. Dopoludnia a večer máme organizovaný program pre dospelých a deti. Poobedia sú vyhradené pre šport, rodinné výlety a posedenia na terase pri káve. Každý rok sa venujeme inej téme - napr. Budúcnosť, Komunita, Zlo, Povolanie, či Krása neistoty. Do témy nás uvádzajú zaujímaví hostia ako napr. Daniel Pastirčák, Pavol Hošek, Saša Flek. Viaceré prednášky a diskusie z minulých rokov si môžete pozrieť aj v sekcii Knižnica, alebo na D3 Youtube kanále

37997480_10156570275979549_2181418034281
Baraka

Rezidenčná komunita Baraka

Baraka je skupinou rôznorodých ľudí – študentov, absolventov aj učiteľov – ktorých spája záujem rozvíjať seba a školu a láka ich predstava zážitku komunity. Byť členom/členkou komunity znamená desať mesiacov spoločného bývania, práce a rastu cez konkrétne projekty a vzťahy. Koncept vychádza z nášho presvedčenia, že život v komunite nám pomáha stávať sa celostnejšími, pevnejšími, reálnejšími a ľudskejšími (a tým odpovedať na štyri výzvy tekutej modernity, ako ich definuje sociológ Zygmunt Bauman). V hebrejčine, arabčine a swahili „baraka” znamená „požehnanie.” Komunita ašpiruje byť požehnaním pre jej členov a širšie okolie.

Baraka je spoločným projektom D3 a Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa.

Neformálne vzdelávanie

Myslíme si, že rovnako dôležité ako formálne vzdelávanie v škole je aj neformálne vzdelávanie. Už 15 rokov organizujeme skupiny pre stredoškolákov zamerané na sebaspoznávanie a osobnostný rast. Skupiny 10-15 tínedžerov sa stretávajú spolu každý týždeň 2-3 roky. Rozmýšlajú a rozprávajú sa o živote a trávia spolu čas. Je to niečo ako skautské skupiny, len nemusíte mať nevyhnutne radi prírodu :).

Baraka.jpg
bilgym ilustracna fotka.jpg

Program náboženstva a etiky pre stredné školy

Na slovenských školách si často študenti vyberajú, či budú absolvovať predmet „Etika“ alebo predmet „Náboženstvo“. Vnímame, že takéto delenie na dva predmety je umelé, keďže etika sa nedá oddeliť od náboženstva a opačne. Pomáhali sme preto vytvoriť program predmetu „Náboženstvo a etika“, ktorého piliere boli dialóg, bezpečný priestor a otvorenosť. Veríme, že každý študent má za sebou príbeh, ktorý dotvára to, ako sa na svet pozerá a ako sa v ňom správa. Predmet „Náboženstvo a etika“ berie na tento príbeh ohľad, vytvára priestor, kde svoj príbeh študent môže prinášať a zdieľať s druhými. Cieľom tohto predmetu je vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom by sa študenti mohli otvorene rozprávať na témy, ktoré ich trápia, nad ktorými rozmýšľajú, či témy, ktoré nevedia otvoriť na inom fóre. Učíme sa vzájomne sa rozprávať, počúvať, neodsudzovať, ale pochopiť a navzájom sa prijať. Snažíme sa učiť, že v dobe polarizácie je dôležité budovať mosty, nie kopať zákopy.

Subscribe Form

Thanks for submitting!

bottom of page