top of page

Marek Roháček

Mentoring a podpora organizácií

Marek Roháček je zakladateľ a predseda občianskeho združenia Návrat, ktoré presadzuje a podporuje návrat ohrozených a opustených detí do rodín. Marek sa v D3 dlhodobo venuje osobnému mentoringu ako aj zavádzaniu mentoringových systémov do organizácií. Marek pôsobí aj na gymnáziu C.S.Lewisa ako zástupca riaditeľa pre výchovu.

marek-rohacek-sprevadzanie.jpg
bottom of page