top of page

Kristína Uhlíkova

Podpora organizácií, mentoring

Kristína vedie tím D3 a venuje sa mentoringovej podpore jednotlivcov, pričom čerpá zo svojej skúsenosti v Teach for Slovakia, kde sa už šiesty rok venuje mentorovaniu začínajúcich učiteľov a vedeniu tímu mentorov. Podporuje tiež tímy, ktoré zakladajú nové školy v sieti Narnia, kde využíva dlhoročnú skúsenosť učiteľky a zástupkyne riaditeľa na škole Narnia v Bratislave.

Get in Touch
Kika%20Uhlikova%202_edited.jpg
bottom of page