top of page

Jakub Uhlík

N+1 skupiny

Jakub v D3 má na starosti koordinovanie N+1 biblických skupín a podporu v osobnostnom raste. Je zodpovedný za workshopy v oblasti teologického vzdelávania. Okrem toho mentoruje študentov a mladých profesionálov. Mimo D3 pracuje vo vydavateľstve Porta Libri a v centre na podporu podnikateľov Agathe.

jakub uhlik.jpg
bottom of page