top of page

Ján Ban

Vzdelávanie a neformálne skupiny

Ján koordinuje mentoringový program a program neformálneho vzdelávania na Bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa, kde tiež pôsobí deviaty rok ako učiteľ a mentor. Na škole sa tiež venuje tvorbe a aktualizácií kurikula predmetu Náboženstvo a etika.

Get in Touch
jan ban.jpg
bottom of page