top of page

Daniel Laco

Podpora organizácií a koučing

Daniel sa venuje rozvoju organizácií, strategickému riadeniu a koučingu vedúcich. Rád prepája silné stránky business prostredia s motiváciou dobrovoľníkov organizácií zameraných na poslanie prinášať pozitívne zmeny do spoločnosti. Okrem práce v FBE Bratislava a Praha sa podieľa sa na rozvoji a riadení Združenia škôl C.S.Lewisa. V D3 je predsedom správnej rady.

Get in Touch
Laco_Daniel-683x1024_edited.jpg
bottom of page