top of page

Dávid Laco

Komunita Baraka a vzdelávanie

Dávid vedie projekt Baraka, 9-mesačný stážisticko-rozvojový rezidenčný program pre mladých dospelých. Projekt vzníkol v roku 2018 ako spolupráca medzi D3 a Bilingválnym gymnáziom C.S.Lewisa, kde Dávid pôsobí šiesty rok ako učiteľ, mentor a facilitátor neformálneho vzdelávania. Tiež čiastočne pôsobí na Birminghamskej univerzite, kde pracuje v Jubilee Centre for Character and Virtues a robí si doktorát o rezidenčných komunitách a rozvoji charakteru mladých.

david laco.jpg
bottom of page