top of page
Search
  • Writer's pictureD3

Tekutá identita - Letný pobyt 2017

Témou stretnutí na D3 pobyte bola “Život v tekutej realite”. Označenie “tekutá realita” sme si požičali od poľsko-britského sociológa židovského pôvodu Zygmunta Baumana (1925-2017), ktorý sa venoval analýze súčasnej doby a hovoril o „tekutej modernite“. Tekutá realita meniaceho sa sveta mení naše vzťahy, má sociologické dôsledky a mení aj duchovné vnímanie sveta. Podľa Baumana sa vzťahy premenili na nezáväznú hru, ich kvalitu sme nahradili kvantitou, zdieľanie identity zdieľaním záujmov. Rodina, partnerstvo, spoločenské vzťahy a štruktúry, ako sme ich donedávna poznali, sa rúcajú. Tradičné záväzky nahradzujú vzťahové siete, kde sa dá naviazať a prerušiť spojenie, kedy ako sa nám to zapáči.


Chceli by sme si položiť otázku, či je dobré usilovať sa o “kotvy”, o ktoré sa dá oprieť. Nebezpečím hľadania povrchných odpovedí je totiž skĺznutie k fundamentalizmu. Ak povrchný spôsob uchopenia “starých kotiev” nefunguje, dá sa napriek tomu aj dnes o niečo oprieť? Aká je naša identita v tekutej dobe? Čo môžeme urobiť v tekutej dobe pre ďalšiu generáciu?


Stiahnite si a prečítajte si Program k pobytu a úvodné texty.

Videoukážky z programu Letného pobytu D3 2017 s Pavlom Hošekom: Život v tekutej realite.


Večerná debata Daniela Bútoru so Zsoltym Czefalvayom, profesorom v oblasti logopédie, o radosti z objavov v práci, motivaných študentoch a o vzájomnom učení sa mladšej a staršej generácie (začiatok).


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page