Leadership a Mentoring (Paul Stanley)

Paul Stanley: Leadership a Mentoring

1.-3.septembra 2011 sa konal v Mojmírovciach seminár D3 na tému LEADERSHIP A MENTORING.

Viedli ho Paul Stanley Sr. z Colorado Springs, USA, ktorého viažu s ľuďmi na Slovensku dlhoročné priateľstvá a jeho syn Paul Stanley Jr., ktorý tu bol naposledy pred takmer 30 rokmi, kedy ako dieťa navštívil Československo so svojim otcom. 

Na tejto stránke nájdete niektoré myšlienky zo seminára a môžete si vypočúť krátke audio záznamy z jeho vybraných častí.

Lead (viesť) (Paul Stanley Jr.) 

 
Develop (rozvíjať) (Paul Stanley Sr.) 
 
Care (starostlivosť) (Paul Stanley Sr.) 


1.časť: LEADERSHIP of JESUS

Vo filme Bedári je Jean Valjean odsúdený na 19 rokov galejí za krádež chleba. Po prepustení ho hladného a bez priateľov uchýli biskup, ktorého hneď nato Jean Valjean v noci udrie a olúpi. Biskup ho druhý krát zachraňuje so slovami: „Nezabudnite, nikdy nezabudnite, že ste mi sľúbili použiť toto striebro na to, aby ste sa stali čestným človekom.“ Jean Valjean, ktorý si na taký sľub nemohol za nič spomenúť, ostal zmätený. Biskup pritom kládol na tieto slová veľký dôraz. Potom slávnostne pokračoval: „Jean Valjean, brat môj, už viac nepatríš zlu, ale dobru. Je to tvoja duša, ktorú som kúpil pre teba. Týmto je vyňatá z temných myšlienok a duchovnej ríše záhuby a ja ju odovzdávam Bohu !“ 

Ako dochádza k zmene? Zmena presvedčenia vs. prinútenie meniť správanie bez zmeny presvedčenia.  

Lead (viesť) (Paul Stanley Jr.)  
Develop (rozvíjať) (Paul Stanley Sr.)  
Care (starostlivosť) (Paul Stanley Jr.)  

 

 

2. čast RAST LÍDRA

 

2.1. Kľúčové je robiť nielen činnosti, ktoré nám idú najlepšie, ale aj aktivity, ktoré nám dodávajú energiu (motivujú nás).

  

 

2.2. Ako sa lídri rozvíjajú?

   

2.3. Hardware vs. Software

S pribúdajúcimi zodpovednosťami a dôležitosťou úloh narastá podiel “softvéru” (sebauvedomenie, porozumenie iným, ochota davit,…) oproti “hardvéru”(inteligencia, vzdelanie, schopnosť komunikovať,….)  

   

Uvedomovanie si a akceptovanie seba samého vytvára základ pre naše osobné bezpečie, ktoré je hlavným faktorom v rozvoji „softvéru“.

 

2.4. „Čo robíš?“ vs. „Kto si?“

   

2.5. Životné obdobia

 

   

3. časť ROZVOJ LÍDROV: MENTORING A KOUČING

Úvod do mentoringu 

  

 

3.1. Dôležité vzťahy

   

3.2. Mentoringové vzťahy

 

   

3.3. Koučing

Kouč vedome asistujte alebo umožnite niekomu, aby počas určitého časového obdobia dosiahol novú úroveň kompetencie, rastu a porozumenia v oblasti, v ktorej sa on túži zlepšovať a vyberie si ju.

  

 

Klúčové Schopnosti

  1. Observe—hľadanie s cieľom porozumieť.
  2. Inquire—ako viesť rozhovor.
  3. Instruct—Cielené vyučovanie.
  4. Inspire—Motivovať s nádejou.
 

Klúčových funkcie

  1. Clarify
  2. Develop a plan
  3. Impart skills and knowledge
  4. Enable
  5. Encourage
  6. Listening—Vysiela silný signál týkajúci sa hodnoty, rešpektu a prijatia človeka a jeho názorov.Motivovať s nádejou.

 

Lektori seminára:

Paul Stanley, Sr. je Managing Director organizácie Leadership Development Network, USA, ktorá sa zameriava na mentoring a koučing. Väčšiu časť aktívneho života pôsobil v medzinárodnej kresťanskej organizácie The Navigators, najprv medzi študentami a vojakmi v USA, neskôr viedol prácu Navigátorov v Európe. Po návrate do USA pôsobil v medzinárodnom tíme, ktorí podporuje aktivity viac ako 4000 spolupracovníkov v 87 krajinách. Je spoluautorom knihy CONNECTING - Mentoring Relationships you Need to Succeed in Life.

 

Paul Stanley, Jr. po ukončení štúdií na Wheaton College pôsobil v armáde, neskôr viedol vlastnú stavebnú firmu a pracoval ako konzultant manažmentu a executive coach. V roku 2011 sa pridal k organizácii Leadership Development Network, ktorá spolupracuje na rozvoji lídrov neziskových organizácii.