O vzdelávaní

  1. Semináre, prednášky, školenia D3
  2. Neformálne vzdelávanie – najmä pre študentov stredných škôl - RCEP (Relational Complementary Educational Program)
    • Vzdelávací systém: Open Ears - Open Hearts - Open Hands
  3. Vzdelávacie systémy v oblasti etiky, filozofie a náboženstva pre stredné školy.