Kingdom of God and the Contemporary World (Stephen Williams)


Teologické Fórum D3 24.-26.1.2013 v Kaštieli v Mojmírovciach na tému „Kráľovstvo Božie a súčasný svet“.

Naším hosťom bol teológ Stephen N. Williams z Union Theological College v Belfaste.

V prípade záujmu si môžete vypočuť audio nahrávky z konferencie a pozrieť poznámky.

 

1. Understanding the World (Porozumenie svetu)

1.1 Intellectual history and secularization audio mp3 (35:06 min.) notes pdf
1.2 Friedrich Nietzsche audio mp3 (35:24 min.) notes pdf
1.3 Christianity and secularism audio mp3 (29:48 min.) notes pdf


2. Understanding Christ (Porozumenie Kristovi)

2.2 The law of Christ audio mp3 (34:11 min.) notes pdf
2.3 Church and public policy . audio mp3 (42:49 min.) notes pdf

  

Stephen N. Williams študoval modernú históriu a teológiu postupne na Oxforde, Cambridgi a Yale a v súčasnosti učí na Union Theological College v Belfaste v Severnom Írsku systematickú teológiu. Je vynikajúcim rečníkom a láskavým človekom s množstvom akademických záujmov, medzi ktoré patrí otázka vyvolenia človeka, vzťah viery a vedy a predovšetkým hlbšie porozumenie dielu Friedricha Nietzscheho. Do východnej Európy pricestoval po jedenástich rokoch.