O nás

Čo znamená D3?

Názov občianskeho združenia D3 vyjadruje úsilie združenia podporovať rozvoj osobnej identity a poslania ľudí vo fyzickej, duševnej a duchovnej dimenzii života. 

Poslanie a činnosť D3

D3 je prostredie, ktoré pomáha študentom, rodinám a profesionálom objavovať osobnú identitu a napĺňať ich poslanie v súlade s hodnotami D3. Zameriava sa pritom na nasledovné činnosti: vzdelávanie, organizovanie konferencií, seminárov a pobytov, poradenstvo a mentoring. Združenie sídli na adrese: Beňadická 38, 851 06 Bratislava