Nahrávky zo seminárov

Pavel Hošek - Kouzlo Vyprávení  

Premieňajúca moc príbehu a "krst fantázie" v pojatí C.S.Lewisa.
Nahrávka zo semináru a diskusie v Kaviarni Artforum 2013.

 

Andrew Fellows - Creating Tranforming Community in a Fragmented World

D3-NAVs Student Conference, Crikvenica, April 29-30, 2016 

 1. What is community? The centre of community. 
 2. Basic ingredients of community. Relating to the Other as a human person: The I-You relationship (Buber)
 3. Real community subverting modernity
 4. Link between community and hospitality
 5. How to deal with the problem of transference and power abuse
 6. Story of the L’Abri Community

Nahrávky z D3/Navs konferencie 28-30 apríla 2012 chorvátskom Sreseri.

Andrew Fellows nás do témy uviedol konceptom Martina Bubera „I-It & I-Thou“.  

1. Introduction to community + biblical basis 

2. I-You relationship

3. Discussion

 

Transforming Community

Na druhý deň Andrew načrtol súčasnú dobu a jej výzvy a predstavil možnú reakciu na ne cez „transforming communities“.

4. Overview of the social context of modernity

5. Transforming community.mp3

6. Discussion - transforming community in the city

 

Jan Valeš - Duchovný rast a hľadanie vlastného poslania 

Nahrávky z 24.3.2012 v Bratislave

 1. Úvod (14:24 min.)
 2. Koncept dospelosti (17:13 min.)
 3. Pokračovanie o dozretí a dospelosti v kontexte starého zákona.mp3 (03:40 min.)
 4. Povolanie podľa Pavla.mp3 (18:45 min.)
 5. Rola modlitby (05:04 min.)
 6. Diskusia o viac a menej svätých povolaniach (12:30 min.)
 7. O vôli a svedomí v kontexte poslania (22:58 min.)
 8. Záver s prianím do budúcnosti (02:28 min.)

 

 

Jan Valeš - Antropológia v kresťanskom kontexte 

Nahrávky z prednášky Jana Valeša na tému Antropológia v kresťanskom kontexte. . 

T3 fórum D3. 24.3.2012 v Bratislave.

 1. Úvod: Kam treba smerovať (04:45 min.)
 2. Tri témy teologickej antropológie: sláva, bieda a výzva (24:00 min.)
 3. Diskusia k úvodu (06:52 min.)
 4. Dôležité osobnosti vo vývoji antropologie (04:13 min.)
 5. Antropologický obrat (s metaforou stanu) (05:03 min.)
 6. Dopady na teológiu (14:04 min.)
 7. Dopady na antropológiu a človeka (24:36 min.)
 8. Priebežný súhrn s otázkami a komentármi (10:00 min.)
 9. Aplikácia do života: úvod do workshopu (03:53 min.)
 10. Vzkriesenie, súd a spoločenstvo s Bohom: plyv eschatologie na človeka (15:52 min.)
 11. Diskusia a záver k antropologií (21:16 min.)
 12. O teologickom seminári (01:20 min.)

Možte si stiahnúť aj všetky súbory naraz Jan Valeš - Antropológia v kresťanskom kontexte (kompletné) (31 MB)

 

 

Paul Stanley Seminar - Leadership and Mentoring

 

Pavel Hošek - Škandál partikularity

V piatok 27.10.2010 nás na pôde Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa svojou prítomnosťou poctil náš kamarát doc. Pavel Hošek Th.D., ktorý rozprával na tému "Škandál partikularity - Je Kristus jediná cesta k Bohu?".

 1. Privítanie a úvod (06:21 min.)
 2. Otázky na zodpovedanie (03:29 min.)
 3. Čo je to škandál partikularity + model presýpacích hodín (14:48 min.)
 4. Ako komunikovat zvnútra - von (06:26 min.)
 5. Exkluzivizmus - Christ against culture - Noemova archa (08:28 min.)
 6. Inkluzivizmus - Christ above culture - Pódium (00:47 min.)
 7. Pluralizmus - Christ of culture - Kozmický slon (06:39 min.)
 8. Zrozumiteľnosť kresťanstva (02:39 min.)
 9. Spása nekresťanov a K. Barth (01:45 min.)
 10. Rozvitie dopadu modelov a ich aplikácia cirkvou (10:48 min.)
 11. Analýza a kritika modelov (17:57 min.)
 12. Tri prstene - Christ transforming culture (08:35 min.)
 13. Záver (01:02 min.)

 

MP3 nahrávky z letných pobytov D3

 

2016

Madla Rjabininová - Potreba istoty ako základ na ktorom sa dá stavať

Marek Roháček - Krása neistoty aj dnes? To ako?       - Video

Daniel Patirčák - Neistota je život, istota je smrť       - Video

Daniel Pastirčák - Viera ako cesta ku kráse neistoty   - Video

2015

 1. Musíme sa meniť 
 2. Konflikt a kríza ako dôsledok neochoty alebo neschopnosti sa zmeniť 
 3. Zmena v blízkom vzťahu 
 4. Transformačný konflikt - konflikt ako príležitosť ku zmene 

2011

Páchanie dobra - Marek Roháček (21:48 min.)

Dobro v komunite - Dušan Jaura (23:51 min.)

Dobro v komunite - reflexia - Andrzej Horyza (10:30 min.)

Realita a nádej - Daniel Pastirčák (27:13 min.)

Večerný program - Vystavilovci o dobrovolníctve v školstve (18:05 min.)

Večerný program - Debata o dobrovoľníctve 1 (23:10 min.)

Večerný program - Debata o dobrovoľníctve 2 (18:18 min.)

2010

Dobro a zlo - Daniel Pastirčák (24:20 min.)

Duch a zlo - Daniel Pastirčák (22:21 min.)

Zlo, ktoré je na nás páchané - Jozef Sýkora (28:43 min.)

Zlo, ktoré páchame - Jozef Sýkora (24:35 min.)

2009

Očakávanie a sen - Jozef Sýkora (25:00 min.)

Očakávanie a ortieľ - Daniel Pastričák (32:20 min.)

Očakávanie v partnerstve - Jozef Sýkora (27:10 min.)

Očakávanie a deti - Daniel Pastričák (32:39 min.)

2007

Ja a nie ja - Daniel Pastričák (16:28 min.)

Medzi láskou a slobodou - Daniel Pastričák (21:54 min.)

Naše deti na ceste k samostatnosti - Daniel Pastričák (24:05 min.)

Komunita a individualita - Daniel Pastričák (26:43 min.)