Letný pobyt D3 2018

Letný pobyt D3 2018 sa bude konať od štvrtka 12.7. do nedele 15.7.2018 na strednom Slovensku v horskom hoteli Šachtička (www.sachticka.sk). Hosťom pobytu, ktorý nás uvedie do tém na diskusiu, bude Alexander Saša Flek a pridá sa k nemu aj Daniel Pastirčák. Súčasťou pobytu budú aj workshopy.

Saša Flek prijal poslanie viesť projekt „bible21“ – kontextualizovaný preklad biblie do súčasného českého jazyka. Projekt priblížil bibliu aj čitateľom, ktorí jej dovtedy nerozumeli a vyvolal na dlhšie obdobie pozitívny ohlas väčšiny českých médií. Okrem mnohých iných vecí organizuje s priateľmi festival www.meziprostor.cz a zaoberá sa otázkami komunikácie obsahu biblie do súčasného kontextu (hovorí, že nielen „pře-kládat“, ale aj „před-kládat“) ľuďom bez ohľadu na ich náboženské pozadie (bible je čtivá kniha).